החגים בפתח וזה הזמן להיות ציוני או ציונית

מבצעים כאלה יש רק בחגים !